15 ŞUBAT ULUSLARARASI ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERİ GÜNÜ
02 Mart 2022

15 ŞUBAT ULUSLARARASI ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERİ GÜNÜ

Dünyada "15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü" insanlar arasında farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerle hatırlatılan bir gün olarak biliniyor. Dünyada, her yıl 175 bin çocuk kanser teşhisi alıyor. Türkiye’de ise bu rakam, her yıl yaklaşık 2 bin 500-3 bin oluyor. Çocukluk çağı kanserleri arasında en fazla görülen kanser tipi, yüzde 35’le lösemidir.
    Yenidoğan döneminden ergenlik dönemine kadar her yaşta görülse de en sık görüldüğü dönem; ilk 5 yaş. Dünyada her yıl 10 milyon yeni kanser vakası görülmekte ve bu rakamın yaklaşık %2’si çocukluk kanserlerini kapsadığı bi- linmekle beraber, kanserden ölümlerin %5,5’ini çocukluk çağı kanserleri teşkil etmektedir. Türkiye’de ve dünyada çocukluk çağında görülen kanser- lerin % 30’unu lösemi oluşturur. Geri kalan % 70 içinde, ülkemizde ikinci sırada bezi kanserleri (Hodgkin ve Hodgkin-dışı lenfoma) yer almaktadır. Bunları  sırasıyla sinir sistemi tümörleri, nöroblastoma, Wilms tümörü ve yumuşak doku sarkomaları (rabdomiyosarkoma) izlemektedir. Çocukluk çağı kanserlerinde, erken tanı ve doğru tedavi ile yaklaşık yüzde 60-70 oranında iyileşme sağlanabilir.

Erken Teşhisin Önemi
Kanser tanı ve tedavisinde kaydedilen önemli gelişmeler ile günümüzde çocukluk çağı kanserlerinin erken tanı alan olgularda sağ kalım oranlarının anlamlı olarak yüksek olduğu da ayrıca bilinmektedir. Bu tür hastaların erken tanı alabilmeleri, bu konuda eğitimin yaygınlaştırılması ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, bu hastalıklara ilişkin bulgu ve belirtilerin kişiler tarafından bilinmesi, hızla tanıya gidilmesi ve bu hastaların tam teşekküllü onkoloji merkezlerinde bu konuda eğitim almış uzmanlar tarafından tedavilerinin yapılması, hastalıkla mücadelede başarıya ulaşılabilme açısından oldukça önem arz etmektedir.

 Çocukluk çağı kanserleri için uyarıcı olabilecek belirti ve semptomlar şu şekilde sıralanabilir:
 • Deride solukluk (Kansızlık, anemi varlığı)
• Halsizlik
• Enfeksiyonlara yatkınlık
• Sıra dışı kanamalar (burun kanaması, diş eti kanamaları, cilt altı kanaması gibi), ciltte sık sık morluklar, kesik oluştuğunda kanamanın güçlükle durdurulması
• İştahsızlık, açıklanamayan ani kilo kaybı
• Dalakta büyüme
• Lenf düğümlerinde şişlikler
• Kemik ve eklemlerde ağrılar (özellikle sıklığı ve şiddeti artıyorsa, uykudan uyandırıyorsa)
• Açıklanamayan ateş
• Ani görme değişiklikleri
• Genellikle kusmanın eşlik ettiği, sık baş ağrısı
Kanserden Korunma Yolları
● Sağlıklı, doğal ve düzenli beslenme
● Fiziksel aktivitelerde bulunma
● Çevresel kanser yapıcı maddelerden korunma
● Radyasyondan ve manyetik alanlardan uzak durma
● Kronik enfeksiyonlardan korunma

Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü kampanyasının nihai hedefi ve ortak mesajı; ” Dünyanın her yerinde yer alan kanserli çocuk ve ergenlerin gerekli bakıma eşit olarak ulaşması” dır. Bu mesaj, kanserli çocukların % 80’inin yaşadığı düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerde yaşamsal eşitsizlikleri ve gerekli bakıma erişimdeki farklılığı vurgulamaktadır. Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki ve Doğu ve Güney Avrupa’daki bazı bölgelerdeki çocuklar ve ergenler, gerekli ilaçlar ve ihtisaslaşmış bakım da dahil olmak üzere uygun tedaviye henüz yeterince erişememektedir. Ve olabilecek en iyi bakıma erişim insani bir haktır.
Her 3 dakikada bir çocuk kanserden ölüyor iken tüm ulusların ve küresel toplumun geleceği olan çocuklarımız için hep birlikte daha iyisini yapabilmeliyiz. Bu yüzden hastaların tedavisi sürecinde “doğru zamanda, doğru yerde, doğru tedaviye” erişimleri fazlasıyla önem kazanmaktadır.

1.jpg
2.jpg
4.jpg