Refakatçi Kuralları
23 Haziran 2018

Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. 
• Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutacaklar, hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılayacaktır. 
• Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizit saatlerinde ve saat 22:00’den sonra kapatılması gerekir. 
• Refakatçiler, adlarına  göre düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmalıdır. 
• Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir. 
• Refakatçiler hastane dahilinde tütün (4207 Sayılı Yasa) ve alkollü madde kullanmayacaktır. 
• Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir. 
• Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir. 
• Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenecektir. 
• Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır. 
• Refakatçi yemek saatlerimiz aşağıda belirtilmiştir 
Sabah: 06:00–06:45, Öğle: 12:00–12:45, Akşam:17:00–17:45
• Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. 
• Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır. 
• Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber verecektir. 
• Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder. Hekim ve hemşirenin tedavi ve uygulamaları dışında refakatçiler hastaya herhangi bir uygulama yapmamalıdır. 
• Refakatçi tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır. 
• Refakatçiler hastaları ile ilgili tıbbi bilgileri hastanın doktoruna sorabilirler. 
• Yoğun bakım ünitelerine refakatçi giremez. Belirlenen ziyaret saatlerinde ziyaret gerçekleştirilebilir.
• Hastanede kalan refakatçiler hasta odalarındaki boş yatakları kullanmayacaktır. 
• Hastanın taburcu işlemleri başlatıldığında; refakatçi kimlik kartının ilgili birime iade  edilmesi gerekir. 
• Bu ana kurallar dışında her kliniğin kendine özel refakatçi politikası oluşturabileceği unutulmamalıdır.