Hasta Sorumlulukları
26 Haziran 2018

 • Kişiler sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdırlar.
 • Sağlıkları uygunsa kan verebilir ve organ bağışında bulunabilirler.
 • Basit durumlarda kendi bakımlarını yapabilirler.
 • Hasta sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmelidir.
 • Sağlık karnesi, Yeşil Kart v.b. vizesini zamanında yaptırmalıdır.
 • Hasta sağlık kuruluşunun kurallarına uymalıdır.
 • Kurumlarca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 • Hasta teşhis ve tedavi sürecinde hekim ve diğer sağlık personeli ile her aşamada işbirliği yapmalıdır.
 • Hasta verilen randevulara uymalıdır.
 • Tıbbi gereklilik olmadan ve gerçeğe aykırı belge rapor veya doküman düzenlenmesini isteyemez.
 • Hastane personelinin, diğer hasta ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • Hasta hastaneyi barınma, beslenme ve sosyal bakım eksiklerini gidermek amacıyla kullanamaz
 • Hasta gereksiz tıbbi girişim ve tedavi talebinde bulunamaz
 • Hastane malzemelerine verdiği zararı karşılar
 • Hastalar somut olay ve belgelere dayanmadan sağlık çalışanlarını ve kurumları yıpratacak şekilde hakaret ve suçlayıcı beyanda bulunamazlar
 • Hasta; yakınmaları, geçirdiği hastalıklar, kullanmakta olduğu ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda yanlış ve eksik bilgi veremez.
 • Hasta hepatit ve AIDS gibi sağlık çalışanlarını riske atacak bir bulaşıcı hastalığı olduğunda kendisiyle ilgilenenlere en başta bildirmek zorundadır.
 • Hasta tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli anlamadığı şeyleri sormalıdır
 • Önerilen tedaviye uyum gösterip tarif edildiği şekilde uygulamakla yükümlüdür uygulayamadığı taktirde haber vermelidir
 • Önerilen tedaviyi reddeden hasta hekimin veya hastanenin bunu belgeleme isteğini geri çeviremez.
 • Hastalar bu yükümlülükleri yerine getirdikleri zaman daha hızlı, kolay ve kaliteli hizmet alacaklardır. Bu sayede hasta memnuniyeti artacaktır. Aksi halde hasta ve sağlık çalışanları arasında gereksiz sürtüşmeler yaşanacak ve iki taraf için de zaman kaybı oluşacaktır
 • Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.
 • Kişiler sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdırlar.
 • Sağlıkları uygunsa kan verebilir ve organ bağışında bulunabilirler.
 • Basit durumlarda kendi bakımlarını yapabilirler.
 • Hasta sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmelidir.
 • Sağlık karnesi, Yeşil Kart v.b. vizesini zamanında yaptırmalıdır.
 • Hasta sağlık kuruluşunun kurallarına uymalıdır.
 • Kurumlarca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 • Hasta teşhis ve tedavi sürecinde hekim ve diğer sağlık personeli ile her aşamada işbirliği yapmalıdır.
 • Hasta verilen randevulara uymalıdır.
 • Tıbbi gereklilik olmadan ve gerçeğe aykırı belge rapor veya doküman düzenlenmesini isteyemez.
 • Hastane personelinin, diğer hasta ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • Hasta hastaneyi barınma, beslenme ve sosyal bakım eksiklerini gidermek amacıyla kullanamaz
 • Hasta gereksiz tıbbi girişim ve tedavi talebinde bulunamaz
 • Hastane malzemelerine verdiği zararı karşılar
 • Hastalar somut olay ve belgelere dayanmadan sağlık çalışanlarını ve kurumları yıpratacak şekilde hakaret ve suçlayıcı beyanda bulunamazlar
 • Hasta; yakınmaları, geçirdiği hastalıklar, kullanmakta olduğu ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda yanlış ve eksik bilgi veremez.
 • Hasta hepatit ve AIDS gibi sağlık çalışanlarını riske atacak bir bulaşıcı hastalığı olduğunda kendisiyle ilgilenenlere en başta bildirmek zorundadır.
 • Hasta tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli anlamadığı şeyleri sormalıdır
 • Önerilen tedaviye uyum gösterip tarif edildiği şekilde uygulamakla yükümlüdür uygulayamadığı taktirde haber vermelidir
 • Önerilen tedaviyi reddeden hasta hekimin veya hastanenin bunu belgeleme isteğini geri çeviremez.
 • Hastalar bu yükümlülükleri yerine getirdikleri zaman daha hızlı, kolay ve kaliteli hizmet alacaklardır. Bu sayede hasta memnuniyeti artacaktır. Aksi halde hasta ve sağlık çalışanları arasında gereksiz sürtüşmeler yaşanacak ve iki taraf için de zaman kaybı oluşacaktır
 • Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.
 • Kişiler sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdırlar.
 • Sağlıkları uygunsa kan verebilir ve organ bağışında bulunabilirler.
 • Basit durumlarda kendi bakımlarını yapabilirler.
 • Hasta sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmelidir.
 • Sağlık karnesi, Yeşil Kart v.b. vizesini zamanında yaptırmalıdır.
 • Hasta sağlık kuruluşunun kurallarına uymalıdır.
 • Kurumlarca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 • Hasta teşhis ve tedavi sürecinde hekim ve diğer sağlık personeli ile her aşamada işbirliği yapmalıdır.
 • Hasta verilen randevulara uymalıdır.
 • Tıbbi gereklilik olmadan ve gerçeğe aykırı belge rapor veya doküman düzenlenmesini isteyemez.
 • Hastane personelinin, diğer hasta ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • Hasta hastaneyi barınma, beslenme ve sosyal bakım eksiklerini gidermek amacıyla kullanamaz
 • Hasta gereksiz tıbbi girişim ve tedavi talebinde bulunamaz
 • Hastane malzemelerine verdiği zararı karşılar
 • Hastalar somut olay ve belgelere dayanmadan sağlık çalışanlarını ve kurumları yıpratacak şekilde hakaret ve suçlayıcı beyanda bulunamazlar
 • Hasta; yakınmaları, geçirdiği hastalıklar, kullanmakta olduğu ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda yanlış ve eksik bilgi veremez.
 • Hasta hepatit ve AIDS gibi sağlık çalışanlarını riske atacak bir bulaşıcı hastalığı olduğunda kendisiyle ilgilenenlere en başta bildirmek zorundadır.
 • Hasta tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli anlamadığı şeyleri sormalıdır
 • Önerilen tedaviye uyum gösterip tarif edildiği şekilde uygulamakla yükümlüdür uygulayamadığı taktirde haber vermelidir
 • Önerilen tedaviyi reddeden hasta hekimin veya hastanenin bunu belgeleme isteğini geri çeviremez.
 • Hastalar bu yükümlülükleri yerine getirdikleri zaman daha hızlı, kolay ve kaliteli hizmet alacaklardır. Bu sayede hasta memnuniyeti artacaktır. Aksi halde hasta ve sağlık çalışanları arasında gereksiz sürtüşmeler yaşanacak ve iki taraf için de zaman kaybı oluşacaktır
 • Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.
 • Kişiler sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdırlar.
 • Sağlıkları uygunsa kan verebilir ve organ bağışında bulunabilirler.
 • Basit durumlarda kendi bakımlarını yapabilirler.
 • Hasta sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmelidir.
 • Sağlık karnesi, Yeşil Kart v.b. vizesini zamanında yaptırmalıdır.
 • Hasta sağlık kuruluşunun kurallarına uymalıdır.
 • Kurumlarca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 • Hasta teşhis ve tedavi sürecinde hekim ve diğer sağlık personeli ile her aşamada işbirliği yapmalıdır.
 • Hasta verilen randevulara uymalıdır.
 • Tıbbi gereklilik olmadan ve gerçeğe aykırı belge rapor veya doküman düzenlenmesini isteyemez.
 • Hastane personelinin, diğer hasta ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • Hasta hastaneyi barınma, beslenme ve sosyal bakım eksiklerini gidermek amacıyla kullanamaz
 • Hasta gereksiz tıbbi girişim ve tedavi talebinde bulunamaz
 • Hastane malzemelerine verdiği zararı karşılar
 • Hastalar somut olay ve belgelere dayanmadan sağlık çalışanlarını ve kurumları yıpratacak şekilde hakaret ve suçlayıcı beyanda bulunamazlar
 • Hasta; yakınmaları, geçirdiği hastalıklar, kullanmakta olduğu ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda yanlış ve eksik bilgi veremez.
 • Hasta hepatit ve AIDS gibi sağlık çalışanlarını riske atacak bir bulaşıcı hastalığı olduğunda kendisiyle ilgilenenlere en başta bildirmek zorundadır.
 • Hasta tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli anlamadığı şeyleri sormalıdır
 • Önerilen tedaviye uyum gösterip tarif edildiği şekilde uygulamakla yükümlüdür uygulayamadığı taktirde haber vermelidir
 • Önerilen tedaviyi reddeden hasta hekimin veya hastanenin bunu belgeleme isteğini geri çeviremez.
 • Hastalar bu yükümlülükleri yerine getirdikleri zaman daha hızlı, kolay ve kaliteli hizmet alacaklardır. Bu sayede hasta memnuniyeti artacaktır. Aksi halde hasta ve sağlık çalışanları arasında gereksiz sürtüşmeler yaşanacak ve iki taraf için de zaman kaybı oluşacaktır
 • Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.
 • Kişiler sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdırlar.
 • Sağlıkları uygunsa kan verebilir ve organ bağışında bulunabilirler.
 • Basit durumlarda kendi bakımlarını yapabilirler.
 • Hasta sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmelidir.
 • Sağlık karnesi, Yeşil Kart v.b. vizesini zamanında yaptırmalıdır.
 • Hasta sağlık kuruluşunun kurallarına uymalıdır.
 • Kurumlarca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 • Hasta teşhis ve tedavi sürecinde hekim ve diğer sağlık personeli ile her aşamada işbirliği yapmalıdır.
 • Hasta verilen randevulara uymalıdır.
 • Tıbbi gereklilik olmadan ve gerçeğe aykırı belge rapor veya doküman düzenlenmesini isteyemez.
 • Hastane personelinin, diğer hasta ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • Hasta hastaneyi barınma, beslenme ve sosyal bakım eksiklerini gidermek amacıyla kullanamaz
 • Hasta gereksiz tıbbi girişim ve tedavi talebinde bulunamaz
 • Hastane malzemelerine verdiği zararı karşılar
 • Hastalar somut olay ve belgelere dayanmadan sağlık çalışanlarını ve kurumları yıpratacak şekilde hakaret ve suçlayıcı beyanda bulunamazlar
 • Hasta; yakınmaları, geçirdiği hastalıklar, kullanmakta olduğu ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda yanlış ve eksik bilgi veremez.
 • Hasta hepatit ve AIDS gibi sağlık çalışanlarını riske atacak bir bulaşıcı hastalığı olduğunda kendisiyle ilgilenenlere en başta bildirmek zorundadır.
 • Hasta tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli anlamadığı şeyleri sormalıdır
 • Önerilen tedaviye uyum gösterip tarif edildiği şekilde uygulamakla yükümlüdür uygulayamadığı taktirde haber vermelidir
 • Önerilen tedaviyi reddeden hasta hekimin veya hastanenin bunu belgeleme isteğini geri çeviremez.
 • Hastalar bu yükümlülükleri yerine getirdikleri zaman daha hızlı, kolay ve kaliteli hizmet alacaklardır. Bu sayede hasta memnuniyeti artacaktır. Aksi halde hasta ve sağlık çalışanları arasında gereksiz sürtüşmeler yaşanacak ve iki taraf için de zaman kaybı oluşacaktır
 • Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.
 • Kişiler sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdırlar.
 • Sağlıkları uygunsa kan verebilir ve organ bağışında bulunabilirler.
 • Basit durumlarda kendi bakımlarını yapabilirler.
 • Hasta sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmelidir.
 • Sağlık karnesi, Yeşil Kart v.b. vizesini zamanında yaptırmalıdır.
 • Hasta sağlık kuruluşunun kurallarına uymalıdır.
 • Kurumlarca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 • Hasta teşhis ve tedavi sürecinde hekim ve diğer sağlık personeli ile her aşamada işbirliği yapmalıdır.
 • Hasta verilen randevulara uymalıdır.
 • Tıbbi gereklilik olmadan ve gerçeğe aykırı belge rapor veya doküman düzenlenmesini isteyemez.
 • Hastane personelinin, diğer hasta ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • Hasta hastaneyi barınma, beslenme ve sosyal bakım eksiklerini gidermek amacıyla kullanamaz
 • Hasta gereksiz tıbbi girişim ve tedavi talebinde bulunamaz
 • Hastane malzemelerine verdiği zararı karşılar
 • Hastalar somut olay ve belgelere dayanmadan sağlık çalışanlarını ve kurumları yıpratacak şekilde hakaret ve suçlayıcı beyanda bulunamazlar
 • Hasta; yakınmaları, geçirdiği hastalıklar, kullanmakta olduğu ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda yanlış ve eksik bilgi veremez.
 • Hasta hepatit ve AIDS gibi sağlık çalışanlarını riske atacak bir bulaşıcı hastalığı olduğunda kendisiyle ilgilenenlere en başta bildirmek zorundadır.
 • Hasta tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli anlamadığı şeyleri sormalıdır
 • Önerilen tedaviye uyum gösterip tarif edildiği şekilde uygulamakla yükümlüdür uygulayamadığı taktirde haber vermelidir
 • Önerilen tedaviyi reddeden hasta hekimin veya hastanenin bunu belgeleme isteğini geri çeviremez.
 • Hastalar bu yükümlülükleri yerine getirdikleri zaman daha hızlı, kolay ve kaliteli hizmet alacaklardır. Bu sayede hasta memnuniyeti artacaktır. Aksi halde hasta ve sağlık çalışanları arasında gereksiz sürtüşmeler yaşanacak ve iki taraf için de zaman kaybı oluşacaktır
 • Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.
 • Kişiler sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdırlar.
 • Sağlıkları uygunsa kan verebilir ve organ bağışında bulunabilirler.
 • Basit durumlarda kendi bakımlarını yapabilirler.
 • Hasta sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmelidir.
 • Sağlık karnesi, Yeşil Kart v.b. vizesini zamanında yaptırmalıdır.
 • Hasta sağlık kuruluşunun kurallarına uymalıdır.
 • Kurumlarca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 • Hasta teşhis ve tedavi sürecinde hekim ve diğer sağlık personeli ile her aşamada işbirliği yapmalıdır.
 • Hasta verilen randevulara uymalıdır.
 • Tıbbi gereklilik olmadan ve gerçeğe aykırı belge rapor veya doküman düzenlenmesini isteyemez.
 • Hastane personelinin, diğer hasta ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • Hasta hastaneyi barınma, beslenme ve sosyal bakım eksiklerini gidermek amacıyla kullanamaz
 • Hasta gereksiz tıbbi girişim ve tedavi talebinde bulunamaz
 • Hastane malzemelerine verdiği zararı karşılar
 • Hastalar somut olay ve belgelere dayanmadan sağlık çalışanlarını ve kurumları yıpratacak şekilde hakaret ve suçlayıcı beyanda bulunamazlar
 • Hasta; yakınmaları, geçirdiği hastalıklar, kullanmakta olduğu ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda yanlış ve eksik bilgi veremez.
 • Hasta hepatit ve AIDS gibi sağlık çalışanlarını riske atacak bir bulaşıcı hastalığı olduğunda kendisiyle ilgilenenlere en başta bildirmek zorundadır.
 • Hasta tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli anlamadığı şeyleri sormalıdır
 • Önerilen tedaviye uyum gösterip tarif edildiği şekilde uygulamakla yükümlüdür uygulayamadığı taktirde haber vermelidir
 • Önerilen tedaviyi reddeden hasta hekimin veya hastanenin bunu belgeleme isteğini geri çeviremez.
 • Hastalar bu yükümlülükleri yerine getirdikleri zaman daha hızlı, kolay ve kaliteli hizmet alacaklardır. Bu sayede hasta memnuniyeti artacaktır. Aksi halde hasta ve sağlık çalışanları arasında gereksiz sürtüşmeler yaşanacak ve iki taraf için de zaman kaybı oluşacaktır
 • Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.
 • Kişiler sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdırlar.
 • Sağlıkları uygunsa kan verebilir ve organ bağışında bulunabilirler.
 • Basit durumlarda kendi bakımlarını yapabilirler.
 • Hasta sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmelidir.
 • Sağlık karnesi, Yeşil Kart v.b. vizesini zamanında yaptırmalıdır.
 • Hasta sağlık kuruluşunun kurallarına uymalıdır.
 • Kurumlarca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 • Hasta teşhis ve tedavi sürecinde hekim ve diğer sağlık personeli ile her aşamada işbirliği yapmalıdır.
 • Hasta verilen randevulara uymalıdır.
 • Tıbbi gereklilik olmadan ve gerçeğe aykırı belge rapor veya doküman düzenlenmesini isteyemez.
 • Hastane personelinin, diğer hasta ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • Hasta hastaneyi barınma, beslenme ve sosyal bakım eksiklerini gidermek amacıyla kullanamaz
 • Hasta gereksiz tıbbi girişim ve tedavi talebinde bulunamaz
 • Hastane malzemelerine verdiği zararı karşılar
 • Hastalar somut olay ve belgelere dayanmadan sağlık çalışanlarını ve kurumları yıpratacak şekilde hakaret ve suçlayıcı beyanda bulunamazlar
 • Hasta; yakınmaları, geçirdiği hastalıklar, kullanmakta olduğu ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda yanlış ve eksik bilgi veremez.
 • Hasta hepatit ve AIDS gibi sağlık çalışanlarını riske atacak bir bulaşıcı hastalığı olduğunda kendisiyle ilgilenenlere en başta bildirmek zorundadır.
 • Hasta tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli anlamadığı şeyleri sormalıdır
 • Önerilen tedaviye uyum gösterip tarif edildiği şekilde uygulamakla yükümlüdür uygulayamadığı taktirde haber vermelidir
 • Önerilen tedaviyi reddeden hasta hekimin veya hastanenin bunu belgeleme isteğini geri çeviremez.
 • Hastalar bu yükümlülükleri yerine getirdikleri zaman daha hızlı, kolay ve kaliteli hizmet alacaklardır. Bu sayede hasta memnuniyeti artacaktır. Aksi halde hasta ve sağlık çalışanları arasında gereksiz sürtüşmeler yaşanacak ve iki taraf için de zaman kaybı oluşacaktır
 • SORUMLULUKLARINIZ

       Son dönemde hasta haklarının yanında bir de “Hasta Sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir. Hastanın sorumluluklarını boyutlandırmamız mümkündür. Kısaca maddeler halinde sıralayabiliriz:

  1. Genel Sorumluluklar

  Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen   tavsiyelere uymalıdır.

  Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

  Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.


  2. Sosyal Güvenlik Durumu

  Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.


  3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

  Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.


  4. Hastane Kurallarına Uyma

  Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

  Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .

  Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

  Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

  Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

  Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.


  5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

  Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

  Hastanın;  tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

  Hasta sağlık bakım  ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

  Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.