İdari Birimler
02 Ekim 2017

 • İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
 • Sağlık Hizmetleri Müdürü
 • Başhekimlik Birimi
 • Bilgi İşlem Birimi
 • Özlük Birimi
 • Satın Alma Birimi
 • Tahakkuk Birimi
 • Ambar/Ayniyat Birimi
 • Mutemetlik Birimi
 • Arşiv Birimi
 • Tig / İstaistik Birimi
 • Kalite Birimi
 • Sağlık Kurulu Birimi
 • Evrak Kayıt Birimi