Kurumsal Amaç Ve Hedefler

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ

HEDEFLER

AMAÇ -1

SAĞLIK HİZMETLERİNDE HASTA VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ODAKLI HİZMET SUNAN BİR KURUM OLMAK.

Hedef 1: Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

Hedef 2: Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde çalışmaları sürdürerek,sürekli iyileştirmeyi esas almak.

AMAÇ -2

HASTANE İŞLETMECİLİĞİNDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK.

Hedef 1: Hasta, hasta yakını ve çalışanları istek,ihtiyaç,beklenti ve değerleri dikkate alınarak etkin ve güvenli hizmeti almalarını sağlamak.

Hedef 2:Hasta ve hasta yakınlarının hastanede bulundukları süre boyunca güvenli ve konforlu bir ortamda bulunmalarını sağlamak

AMAÇ – 3

HASTANE ALT YAPI VE DONANIM EKSİKLİKLERİNİ GİDERMEK.

Hedef 1:Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte hastane fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak.

Hedef 2 : Hastanemiz binasında oluşan alt yapı ve donanım arızalarının işleyişi aksatmayacak şekilde giderilmesini sağlamak.

AMAÇ -4

HASTANE PERSONELİNİ NİTELİK VE NİCELİK YÖNÜNDEN GELİŞTİRMEK.

Hedef 1:Hastanenin kalite iyileştirme faaliyetleri doğrultusunda, hasta, hasta yakını ve çalışanlara yönelik gerekli eğitimlerin etkin ve etkili bir şekilde verilmesini sağlamak

Hedef 2: Hastane çalışanlarına yönelik genel ve bölüm uyum eğitimlerini etkili bir şekilde sürdürmek.