Untitled Document

        KALİTE YÖNETİMİ

Kalite Sorumlu Yöneticisi
Kalite Çalışanlarımız
Komiteler
2016 Eğitim Planı
2016 Dönemi Öz Değerlendirme Planı
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik
Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi
Çalışan Güvenliği Genelgesi
SKS Bölüm Sorumluları
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı