Untitled Document

Hasta İletişim Birimi:

Hasta iletişimi ile ilgili olarak yapacağınız başvuruları kabul ederek bu konuda bilgilendirme yapmak ve çözülebilen problemleri çözmek, diğerlerini ise Hasta Hakları Kurulu’nun gündemine taşımak Hasta İletişim Biriminin sorumluluğundadır.
Hasta İletişim Birimi, Poliklinikler binası 2. Katta yer almaktadır.
Tel:0264-229-31-60 Dahili:1815


HASTA VE YAKINLARININ HAKLARI

Toyotasa Acil Yardım Hastanesi’nde size mümkün olan en iyi tedavi ve hizmet verilmektedir. Burada hasta olarak siz;

*Saygın bir hizmet almak hastanede yattığınız süre içerisinde hastalığınızla, tedavinizle ve aldığınız hizmetle ilgili tüm bilgilerin gizli kalmasını istemek,
*Tedavinizden sorumlu doktor ve yardımcı sağlık personelini öğrenmek,
*Durumunuz hakkında bilgi için talepte bulunmak ve anlayabileceğiniz şekilde buna ulaşmak,
*Tedavinizle ilgili kararlara katılmak,
*İstediğinizde tedaviyi reddetme ve/veya durdurma hakkını kullanmak,
*Hasta dosyanız içindeki tüm bilgilere ulaşabilmek,
*Kültürel, dini inanç ve ruhsal durumunuza saygı gösterilmesini beklemek
*Klinik inceleme ve /veya bilimsel araştırmalara katılmayı kabul veya reddetmek
*Ziyaretçi kabul etmek ve hekiminizin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmak,
*Faturalarınızı gözden geçirmek ve bununla ilgili olan sorunlarınız için bir açıklama istemek,
*Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almak,
*Toyotasa Acil Yardım Hastanesi’nde hizmet aldığınız süre içerisinde bir hasta olarak yaşamış olduğunuz deneyimlerle ilgili veya klinik/hastane yönetimi ve sağlık personeli ile
ilgili endişelerinizi çekinmeden anlatmak veya şikayetlerinizi bildirmek,
*Hasta İletişim Birimine başvurarak şikayetlerinize veya sorunlarınıza cevap alabilmek ve
*Toyotasa Acil Yardım Hastanesi’nde işitsel ve görsel mahremiyet hakkına sahipsiniz.HASTA VE YAKINLARININ SORUMLULUKLARI


Toyotasa Acil Yardım Hastanesi’nde en iyi hizmeti alabilmek için siz ve yakınlarınız; haklarınız olduğu kadar sorumluluklarınız olduğunu da bilmelisiniz. Sorumluluklarınız:
*Şimdiki ve eski sağlık bilgi ve belgelerinizi(rapor, epikriz, film veya tetkik vb.) eksiksiz ve doğru şekilde vermek ve tedaviye katılmayı istemek,
*Tedavinizi yapan kişilerin önerilerine uymak veya tedavi planını tartışmak ,
*Sağlığınızla veya planlanmış tedaviniz ile ilgili tam anlamadığınız ve açıklama ihtiyacı hissettiğiniz konularda soru sormak,
*Tedavinizi yapan kişilere sağlığınızla ve /veya durumunuzla ilgili değişiklikleri bildirmek,
*Tedaviyi reddetme veya tedavi planına uymamaktan kaynaklanan sorumlulukları kabul etmek,
*Tedavi ve tedai düzenini etkileyecek bütün klinik kurallara uymak,
*Çevrenizdekilere, diğer hastalara ve personele saygı göstermek ve nezaket kuralları çerçevesinde davranmak,
*Bilinci açık ve planlı yatışı yapılan hastaların tıbbi gereksinimi dışında yanında bulundurduğu eşyaların kendi sorumluluğunda olduğunu bilmek ve buna göre tedbir almak,
*Tıbbi gereksinim ve hastane idaresinin izin verdiği haller dışında yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde bulundurmamak ve elektrikli alet kullanmamak,
*Hastanenin ziyaretçi politikasına ve diğer kurallarını(fiziksel veya sözlü saldırılarda bulunmak, gürültü yapmak, sigara, alkol veya diğer kullanılması yasak maddeler kullanmak, silah olabilecek herhangi bir şeyi taşımak yasaktır!) uymak.
*Acil ve ilk yardım hizmetlerinin sağladığı öncelik ve ayrıcalıkları suistimal etmemek,
*Hekimlerden tıp mesleğinin etiğine, ilgili mevzuata ve toplum ahlakına aykırı taleplerde bulunmamak,
*Randevu tarihlerine ve saatlerine özenle uymak,
*Hastanede iken kullanımınıza sunulan eşya ve cihazların korunması, yıpratılmaması için gereken titizliği göstermek,
*Teşhis ve tedavi süresince, hekim ve diğer sağlık çalışanlarıyla her aşamada işbirliği yapmak,
*Sağlık kurumuna kimlik , adres ve telefon bilgilerini doğru olarak bildirmek,
*Onay verdiğiniz tanı veya tedavi amaçlı girişimler( ameliyat v.b.) sırasında gereken uyum ve kolaylığı göstermek,
*Hepatit, AIDS gibi sağlık çalışanlarını riske atacak bir bulaşıcı hastalığın bulunduğunu biliyorsanız, bunu teşhis, tedavi ve tıbbi bakımınızla ilgilenen sağlık personeline en
başta bildirmek,
*Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının emeklerini ve duygularını istismar etmemek, dürüst davranmak,
*Hasta yanında refakatçi kalacaksa *refakatçi kartı* çıkarılması zorunludur!