Untitled Document

 

          Dünyanın en değerli varlığı insan, insanın da en değerli varlığı ise şüphesiz ki sağlığıdır. Bu nedenle; hastalarımıza en iyi, en kaliteli, en etkin sağlık hizmeti vermek ana görevimizdir. Bu görevi gerçekleştirirken, sabır, metanet, özveri ve azami hassasiyetin gösterildiğinin bilinmesi isterim. Hepimizin ortak hedefi olan daha iyi bir sağlık hizmeti sunan  "TOYOTASA DEVLET HASTANESİ" olma yolunda elimizden gelen tüm çabayı sizlerinde değerli görüş ve katkılarıyla gerçekleştirmek ana hedeflerimizdendir.

           Bütün çabamız, geçmişte ancak hayal edilebilen sağlık hizmetlerini modern tıbbın ve çağın imkânlarını kullanarak lâyık olduğunuz şekilde sunmak ve bölgede etkin, güvenilir, ulaşılabilir ileri teknolojik donanımlı bir hastane olmaktır. Hastanemiz, Bakanlığımızın “Sağlıkta Dönüşüm “ programı çerçevesinde yeni ve bölgede ilk olan projeleri hayata geçirme gayreti içerisindedir. Avrupa Birliği'ne girme sürecinde bulunan ülkemizdeki sağlık alanındaki gelişmelere paralel olarak, uluslararası akreditasyonun sağlanması hedefi ile hastanemizde hizmet kalite standartları kapsamında, çalışmalarımız devam etmektedir.

          Hastanemiz bünyesinde Fizik Tedavi, Göz, KBB, Enfeksiyon Hastalıkları, Psikiyatri, Dahiliye, Kalp Damar Cerrahi, Beyin Cerrahi, Genel Cerrahi ve Ortopedi branşlarında yatan ve ayaktan hastalarımıza sağlık hizmeti verilmektedir. Hastanemiz, Arifiye ilçesi TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde bulunması nedeniyle özellikle TEM otoyolu ile diğer karayollarında meydana gelen trafik kazalarına ilk müdahalenin yapıldığı ve tedavi edildiği bir merkez haline gelmiştir. Bu bağlamda; özellikle ortopedi vakalarına yapılan müdahalelerde referans olma yolunda genel kabul görmüştür. Hastanemizin Manyetik rezonans (MR), Tomografi, kan merkezi, patoloji laboratuarı gibi teşhis ve tanı merkezlerinin yanında ilimizde tek olan  heliport pisti ile hava ambulansına hizmet vermektedir.

          Sağlık alanında hasta ve hasta yakınlarının haklarını koruyan kaliteli, güvenilir, çağımız teknolojisi ile donatılmış sağlık hizmeti sunmanın haklı gurur ve mutluluğu ile hizmet sunumuna devam edeceğiz. Hastanemizde sadece hastalarımız için değil aynı zamanda çalışanlarımız için ergonomik ortamlar, sürekli eğitim, çalışma barışı, çalışan güvenliği, kalite çalışmaları ve nihayetinde çalışan memnuniyeti ile etkin hizmet sunumu sağlanmaktadır. Buradan yola çıkarak geliştirdiğimiz yönetim ilkemiz; hastalarımızın, çalışanlarımızın ve kamu idaresinin koşulsuz memnuniyetidir Çalışan ve hastaların memnuniyetini ön planda tutup, bilimsel, etik değerlere ve yasal gerekliliklere uygun, güvenilir, hijyenik bir ortamda, uyumlu bir ekip anlayışı ile, çağdaş teknolojiyi takip ederek, sürekli iyileştirme gayreti içerisinde nitelikli sağlık hizmeti verebilmek için bütün gayretimiz sürmektedir.

           Dolayısıyla, motivasyon kaynağımız hastalarımızın ve tüm çalışanlarımızın söyledikleri memnuniyet ifade eden sözleridir.

Hepinize sağlıklı ve güzel bir hayat dileklerimi sunarım.